Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkaterv 2016.

2016.04.28

M U N K A T E R V

2016. március l-től 2017. február 28-ig.

 

Vezetőségi ülések: minden hónap első szerdáján (munkanapokon),

                                ezeken az üléseken bármelyik tagtársunk részt vehet.

Nőtagozati ülések: minden hónap első szerdáján a Vezetőségi ülésekkel egy-időben.

Szociális- és Kegyeleti Albizottsági ülések: szükség szerint.

 

R E N D E Z V É NY E K :

 

M á r c i u s

- 02.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

                        Jelentkezés az őszi (5 napos) kirándulásra  a 30.000,- előleg befizetésével

                                     9-12 óra között

                        Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

                                     Kásáné Pócsik Ilona (06-20/399-5636)           

- 05.-én 11 órakor Nőnapi megemlékezés

                        Jelentkezés és befizetés: március 2-án 9-12 óra között

                        Felelős: Dékány István (06/20/242-4745)

                                     Szatmári János (06/30/585-2382)

 

Á p r i l i s 

- 2.án 11 órakor Klubunk fennállásának 51. évfordulóját ünnepeljük

                           Jelentkezés és befizetés: március 2-án 9-12 óra között

                           Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474) 

- 06.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

- 09.-én 14 órakor „Biztonságos közlekedés”-ért c. előadás, vetítés stb.

                             ( az MRFK MBB munkatársainak részvételével)           

                             Jelentkezés: 06.áén 9-12 óra között

                                    Felelős: Dékány István (06/20/242-4745)

-  23.-án 11 órakor megemlékezés a Rendőrség Napjáról    

                        Jelentkezés: 06.-én 9-12 óra között

                        Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

                                     Dékány István  (06/20/242-4745) 

 

M á j u s :

- 04.án 15 órakor Vezetőségi ülés

- 14.-én 11 órakor megünnepeljük a Honvédelem Napját

                        Jelentkezés és befizetés: 04.-én 9-12 óra között

                        Felelős: Nagy Zoltán (06/70/222-5395)

- 19.-én 15 órától IVÓ-NAP Pósteleken

                        Jelentkezés és befizetés: 04.-én 9-12 között

                        Felelős: Kankai Istvánné (06/70/314-7925)

                                      Kásáné Pócsik Ilona (06/20/399-5636)

-   2   -

 

 

 

 

- 28.-án …. órakor indulás Makóra a FÉG Nyugdíjas Klub meghívására

                               Jelentkezés és befizetés 04.-én 9-12 között

                               Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

 

 

J ú n i u s

- 01.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

- 17.-én 17 órakor közös (batyus) Szalonna-sütés a FEK udvarán

                        Jelentkezés: 01.-én 9-12 óra között

                        Felelős: Tóth Sándor (06/30/528-2551)

                                      Szatmári János (06/30/585-2382)

- 25.-én 15 órakor I. féléves születés- és névnaposok köszöntése

                        Jelentkezés és befizetés 01.-én 9-12 között

                        Felelős: Huttkay Endréné (06/66/443-422)

                             

 

J ú l i u s :

- 06.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

                        Őszi kirándulás részvételi díja II. részének befizetése 01-én 9-12 óra között

                        Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

                                     Kásáné Pócsik Ilona (06-/20-399-5636)

- 14.-én             Fürdőzés Gyomaendrődön

                         Jelentkezés és befizetés 06.-án 9-12 óra  között

                         Felelős: Kankai Istvánné (06/70/ 314-7925)

- 21-én             Látogatás Ópusztaszerre (Feszti Körkép megtek. stb.)

                                Jelentkezés:  július 6.-án

                                Felelős: Bartolák Ilona (06/30/264-9314)

                                              Szatmári János (06/30/585-2382)

 

 

A u g u s z t u s :

- 02.-án (kedden) … órakor Ünnepélyes (városi) megemlékezés a 101-es Gyalogezredről                                              Jelentkezés: július 06.-án

                                    Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

                                                 Nagy Zoltán (06/70/222-5395)

- 03.-án 15 órakor Vezetőségi ülés

- 11.-én                  Látogatás a Gyulai Várfürdőbe

                               Jelentkezés és befizetés: 03.-án 9-12 óra között

                              Felelős: Szőke Jánosné (06/70/942-7580)

                                            Bartolák Ilona (06/30/264-9314)

- 31.-én 15 órakor Vezetőségi ülés (a szeptember havi előrehozva)

 

 

 

 

- 3 -

 

 

S z e p t e m b e r :

- 04-08-ig     (vasárnaptól csütörtökig)      Barangolás a Bükkben

                        I. Jelentkezés legkésőbb 2016. március 2-ig, 30.000.- Ft előleg befizetésével,

                        II. rész (fennmaradó összeg) befizetése legkésőbb július 01-ig.

- 22.-én             Vidám Nyárbúcsúztató Szanazugban

                       Jelentkezés és befizetés: augusztus 31.-én  9-12 óra között

                        Felelős: Tóth Sándor (0630/325-2551),

                                     Nagy Zoltán ( 06/70/222-5395),

                                     Szatmári János (06/30/585-2382)

                                     Kankai Istvánné (06/70/314-7925)

                                     Bartolák Ilona (06/30/585-2382)

 

 

O k t ó b e r :

- 01.-én 11 órakor ünnepi megemlékezés az Idősek Világnapján

                        Jelentkezés és befizetés: augusztus 31.-én  9-12 óra között

                        Felelős: Szőke Jánosné (06/70/222-5395) 29.-én 15 órakor

                                      Bartolák Ilona (06/30/264-9314)

- 05.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

- 21.-én             Részt veszünk a Kolbászfesztiválon

                       Jelentkezés: 05.-én 9-12 óra között

                       Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

- 29-én 15 órakor II. féléves születés- és névnaposok köszöntése

                        Jelentkezés és befizetés: 05.-én 9-12 között

                        Felelős: Nőbizottság (Feind Ferencné (06/30/528-9955)

 

No v e m b e r :

- 02.-án 15 órakor Vezetőségi ülés

- l9.-én 11 órakor megemlékezés és köszöntés a Férfi Napon

                           Jelentkezés és befizetés: 02.-án 9-12 óra között

                           Felelős: Nőbizottság (Feind Ferencné (06/30/528-9955)

 

D e c e m b e r :

07.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

29.-én 16 órakor Ó-év búcsúztató

                            Jelentkezés és befizetés: 07.-én 9-12 óra között

                            Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

 

 

2017.  J a n u á r

- 04.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

- 21.-én 15 órakor Farsangi Bál

                              Jelentkezés és befizetés: 04.-én 9-12 óra között

                              Felelős: Nőbizottság (Feind Ferencné 06/30/528-9955)

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 F e b r u á r

- 01.-én 15 órakor Vezetőségi ülés

- 25.-én 10 órakor Éves Beszámoló Közgyűlés

                               Jelentkezés és befizetés 01.-én 9-12-ig

                              Felelős: Zahorán György (06/30/534-1474)

 

 

 

A rendezvényekre, kirándulásokra a jelentkezéseket és az előjegyzéseket a felelősöknél (folyamatosan a megjelölt határidőig) kérjük leadni!

 

A rendezvények idejének megváltoztatási jogát a Vezetőség fenntartja.

Melléklet: l db Közgyűlési meghívó

 

 

 

B é k é s c s a b a , 2016.február 27.

 

 

 

Kérjük, hogy az Ön ill. családtagja személyi jövedelemadójának 1 %-át Klubunk működésének javítására a 18375877-1-04 adószámunkra szíveskedjen átutalni, melyet ezúton és köszönünk.

 

 

 

Jó egészséget, hasznos és kellemes időtöltést, tartalmas  szórakozást kíván a

 

                                            

 

                                                            V e   z   e   t   ő   s   é  g